Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Granowo

Kolorowy pasek

Zgromadzenia publiczne

ZAMIAR ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA WYMAGA ZAWIADOMIENIA.

1. Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:
a) w postępowaniu zwykłym Urzd Gminy Granowo w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niz na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia,
b) w postępowaniu uproszczonym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, przy czym organizatorem  takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Granowo, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo (w godzinach pracy Urzędu Gminy Granowo) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1219)

TRYB ZGłASZANIA ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO:

1. POSTĘPOWANIE ZWYKłE:

 • pobierz i wypełnij zawiadomienie
 • wydrukuj i podpisz zawiadomienie
 • złóż zawiadomienie w kancelarii Urzędu Gminy Granowo, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo, faksem na numer 61 44 72 001 wew. 50, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: granowo@granowo.pl.   Do zawiadomienia dołącz: pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczcego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu oraz zdjęcie organizatora  zgromadzenia lub zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
 • otrzymasz pisemną informację na podany adres e-mail o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

  Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

2. POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji):

 • pobierz i wypełnij zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone
 • wydrukuj i podpisz zawiadomienie
 • zeskanuj zawiadomienie i prześlij pocztą elektroniczną na adres: czk@poznan.uw.gov.pl lub zadzwoń do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, tel. 61 854 99 00

  W zawiadomieniu podaj następujące dane:
 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia
 • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

  Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskutecznie.

 

OPłATY SKARBOWE:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym nie podlega opłacie skarbowej.

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO:
Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego organ gminy wydaje zakaz przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie internetowej Urzędu Gminy Granowo w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

TRYB ODWOłAWCZY:
Do Sądu Okręgowego w Poznaniu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Granowo. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

UWAGI:
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, którą udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków kominikacji elektronicznej, jeżeli:

 • jego cel lub odbycie naruszają przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach lub ustaw karnych,
 • jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Zgromadzenia spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 408)

 

 

 

 

Załączniki

Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgromadzenie publiczne - zawiadomienie w trybie uproszczonym (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgromadzenie publiczne - zawiadomienie w trybie zwykłym (17.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Patrycja Czaja
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Patrycja Czaja
Data wprowadzenia:2018-03-01 09:41:17
Opublikował:Patrycja Czaja
Data publikacji:2018-03-01 11:37:06
Ostatnia zmiana:2018-03-01 14:15:34
Ilość wyświetleń:649

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij